Vad händer efter anslutningen?

När husbolaget har anslutit sig till DNA Netti med ett husbolagsavtal så kan invånarna i varje lägenhet själva beställa mycket förmånliga tilläggshastigheter. Invånarna betalar själva för tilläggshastigheterna. Tack vare avtalet är månadspriserna till och med hälften förmånligare än de normala priserna. Exempelvis DNA Netti 100M för husbolag från endast 9,90 €/månad

Klicka på hastigheterna i tabellen nedan för att se alternativen

Grundhastigheten på 10M är perfekt för surfande och för skötseln av viktiga ärenden, såsom användningen av nätbank och e-post. Den räcker till om du bara använder internet för det mest väsentliga.

Grundhastigheten ingår i hyran eller bolagsvederlaget.